حراج سکه، مسکوکات طلا را در بازار ارزان کرد

 حراج سکه، مسکوکات طلا را در بازار ارزان کرد

 ⭕️ برگزاری حراجی سکه برای شکستن حباب قیمت ها اثر خود را بر بازار آزاد گذاشت؛ به گونه ای که قیمت سکه تمام (امامی) با 210 هزار ریال کاهش به 13 میلیون و 683 هزار ریال رسید