توقف افزایش قیمت نان تا اطلاع ثانوی در تهران

رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: توقف افزایش قیمت نان در تهران تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی گفت: قرار است موضوع افزایش قیمت و تعیین وزن چانه نان مجددا در شورای آرد و نان مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: برای تامین رضایت تولیدکننده و مصرف کننده در خصوص قیمت نان قرار است جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط برگزار شود. بنابر این هر گونه افزایش قیمت نان تا اطلاع ثانوی در تهران تخلف محسوب می شود.