حسن یونس سینکی معاون محمد شریعتمداری شد

حسن یونس سینکی طی حکمی از سوی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون بازرگانی داخلی و اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، طی حکمی از سوی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسن یونس سینکی به عنوان معاون بازرگانی داخلی و اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت منصوب گردید.

حسن یونس سینکی در زمان تصدی گری محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارتخانه مشغول فعالیت بود که در بهمن ماه سال 1392 از این پست استعفا داد.