گزارش تصویری ازافتتاح ششمین نمایشگاه عرضه لوازم خانگی به میزبانی اتحادیه لوازم خانگی وبا حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه اتاق اصناف و جمع کثیری ازروسای اتحادیه های صنفی

 

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
4
5
6
7
8
9