رئیس اتحادیه لوازم خانگی مطرح کرد ابهام در هزینه‌های اتاق اصناف تهران/ درآمد نمایشگاه‌ بهاره و ساختمان ۲۰ میلیارد تومانی کجا خرج شد؟

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران امروز ابهاماتی راجع به چگونگی هزینه‌کرد درآمد حاصل از نمایشگاه‌های بهاره و همچنین پول فروش ساختمان ۲۰ میلیارد تومانی این اتاق مطرح شد.
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف ایران با انتقاد از عدم شفافیت درآمدهای اتاق اصناف تهران، گفت: 4 سال پیش یکی از ساختمان‌های متعلق به اتاق اصناف تهران به قیمت حدود 20 میلیارد تومان فروخته شد که در صورتی که این مبلغ در بانک سپرده‌گذاری شده باشد، سود حاصل از رقم ذکر شده سالانه باید 6 میلیارد تومان باشد و طی 4 سال سود حاصل از آن پول 24 میلیارد تومان است.

وی افزود: سؤال اینجاست که اصل پول و سود حاصل از این پول کجاست و در کجا هزینه شده است،.

وی همچنین به درآمد حاصل از نمایشگاه‌های بهاره اشاره کرد و گفت: در یک جلسه‌ای گفته شد درآمد حاصل از این نمایشگاه‌ها 4 میلیارد و 800 میلیون تومان است، ولی آقای فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران در همان جلسه گفت که این درآمد 2 میلیارد و 800 میلیون تومان است.

رئیس اتاق اصناف تهران هم بیان داشت: گزارشی از هزینه‌کرد این درآمدها هم تاکنون ارائه نشده است.

بر اساس این گزارش، بودجه 97 اتاق اصناف تهران رأی نیاورد و در نهایت رؤسای اتحادیه‌ها رأی به برگشتن لایحه بودجه 97 اتاق اصناف تهران برای بررسی در جلسه مشترک هیأت رئیسه دادند و مقرر شد تمام ریزهزینه‌ها و مسائل بودجه در آنجا به بحث گذاشته شود و گزارشی پیش از این جلسه در مورد بودجه 97 برای رؤسای اتحادیه‌ها ارسال شود.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف تهران امروز در اجلاس ماهانه این اتاق که بررسی بودجه مصوب سال 1397 پرداخت، گفت: بودجه سالانه اتاق اصناف تهران برای سال 97 نسبت به سال 96 افزایش حدود 9 درصدی داشته و این افزایش زیر نرخ تورم است.

وی افزود: 80 درصد بودجه صرف هزینه‌های پرسنلی اتاق می‌شود.

فاضلی با بیان اینکه بودجه اتاق اصناف تهران باید بیش از 5.5 میلیارد تومان باشد، گفت: این در حالی است که این بودجه حدود 800 میلیون تومان است و این مسأله ناشی از ضعف اتحادیه‌هاست.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تمام جزئیات بودجه برای بررسی در اختیار اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد، گفت: اتاق دستگاه ناظر به اتحادیه است و کمیسیون نظارت ناظر بر عملکرد اتاق و هر سال تمام هزینه‌ها و درآمدهای اتاق توسط مجموعه دولت بررسی و سپس تأیید می‌شود و هیچ سرفصلی از بودجه اتاق اصناف تهران خارج از این مجموعه نیست.

وی در مورد درآمد حاصل از نمایشگاه‌ها که در مورد شفافیت آن ابهاماتی از سوی رؤسای اتحادیه‌ها در این جلسه مطرح شد، گفت: درآمد حاصل از نمایشگاه‌ها دو بار در کمیسیون نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.