مشکلات برند 50 ساله را نگویید؛ تهدید می شوید

به جای استفاده از زبان تهدید به فکر مشکلات برند 50 ساله خود باشید و اگر نقدی به خبر انتشار یافته دارید به جای زبان زور از زبان مذاکره استفاده کنید. انتقادات خودرا ارسال کنید و آمار دقیقتری از وضعیت دردناک برند 50 ساله خود بدهید تا مسئولین امر رسیدگی کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، این روزها هیچ چیز سر جایش نیست. این جمله را بارها و بارها از زبان مردم شنیده ام. دروغ چرا هیچ وقت هم درک درستی از این جمله نداشته ام. آخر مگر می شود هیچ چیزی سر جایش نباشد ؟ مگر می شود در صنعت لوازام خانگی مدیری سر جایش نباشد ؟ نه نمی شود.محال ممکن است.

شاید فکر نوشتن این یاداشت هم قشنگ نباشد اما چه کنم که خبرنگارم و این قلمم در جای خودش است. پس همه چیز سر جایش است.

شروع سال 96 را خیلی خوب به خاطر می آورم. رهبر معظم انقلاب با همان لحن آرام، دلسوزانه  و همیشگی که البته همچنان اقتدار مثال زدنی در صدایشان چاشنی کلام مقتدرانه ایشان بود، سال 96 را "سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال"  نام‌گذاری کردند.

فکر می کنم تمام کسانی که در حوزه صنعت فعالیت می کنند کاملا به  نام‌گذاری سال دقت کرده و بهتر بگویم حواسشان بوده که به چه دلیل رهبر انقلاب این نام را برای سال 96 انتخاب کره اند. پس حواس مسئولین و مدیران صنعتی و اجرایی کشور هم سر جایش بوده که این  نام‌گذاری را فراموش نکرده اند.

و اما بعد...

پس از انتشار خبری در خصوص یک برند 50 ساله که متاسفانه ضعف های متعدد مدیریتی و انتصاب های احیانا فامیلی، این شرکت خوش آوازه را به ورطه نابودی کشانده، گویا به مذاق آقایان مدیر خوش نیامده و این حقیر را تهدید  می کنند.

صنعت لوازم خانگی ایران طی سالهای گذشته تلفات زیادی داده است.

آقای مدیر عامل جوان و کمی عصبانی؛ تعطیلی ارج ها برای این صنعت کافی نیست ؟

آقای مدیرعامل جوان و کمی عصبانی؛ اینکه می گویید آقایان که بیکار نیستند به مشکلات این برند 50 ساله رسیدگی کنند را به پای جوانی تان بگذاریم یا چیز دیگری!؟ قطعا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قلبشان برای صنعت این کشور و امثال این برندهای 50 ساله می تپد. حتما وقتشان هم برای رسیدگی به مشکلات صنعت کشور آزاد است.

آقای مدیر عامل جوان و کمی عصبانی؛ رهبر معظم انقلاب دلسوزانه سال 96 را "سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال"   نام‌گذاری کرده اند تا با تصمیمات درست مدیریتی و البته راهبردی اشتغال ایجاد کنید نه تعدیل نیرو. دروغ است ؟

آقای مدیر عامل جوان و کمی عصبانی؛ اقتصاد مقاومتی را قطعا به خوبی درک کرده اید. بدهی بانکی، عدم توانایی در وصول مطالبات و تعویق در پرداخت حقوق دروغ است؟ و با درک شما همخوانی دارد؟

آقای مدیر عامل جوان و کمی عصبانی؛ به جای استفاده از زبان تهدید به فکر مشکلات برند 50 ساله خود باشید و اگر نقدی به خبر انتشار یافته دارید به جای زبان زور از زبان مذاکره استفاده کنید. انتقادات خودرا ارسال کنید و آمار دقیقتری از وضعیت دردناک برند 50 ساله خود بدهید تا مسئولین امر رسیدگی کنند.

مدیران محترم صنعت لوازم خانگی ایران، ال کا ایران به عنوان تنها رسانه تخصصی اخبار لوازم خانگی در ایران موظف به انتشار و اطلاع رسانی همراه با صداقت و بدون هیچگونه جهت گیری در خصوص مشکلات صنعت لوازم خانگی کشور است.

متاسفانه صنعت لوازم خانگی کشورمان طی سال های گذشته در فقر رسانه ای کامل به سر می برد و تیم خبری ال کا ایران با هدف اطلاع رسانی دقیق و البته صادقانه در این عرصه شروع به فعالیت کرده است تا گره های کور این صنعت با اطلاع رسانی دقیق و صادقانه، باز شود.

هنوز تفکر حرفه ای رسانه ای در بسیاری از شرکت های لوازم خانگی کشور وجود ندارد و تغییر این ساختار و حذف زبان زور، یاری تمامی شرکتها، واحد های صنفی و همچنین مخاطبین عزیز را می طلبد.

 دست یاری دهید و دستمان را قطع نکنید