اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند

انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی با حضور رئیس اتاق اصناف ایران ، رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان، دبیر کل اتاق اصناف ایران و اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران […]

انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی با حضور رئیس اتاق اصناف ایران ، رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان، دبیر کل اتاق اصناف ایران و اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ، در این مراسم اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند که از مجموع ۲۳۶ نفر حایز شرایط رای ۹۸ نفر در انتخابات شرکت کردند که به حد نصاب یک سوم و تایید هیات اجرایی رسید.

از کل تعداد آرای اخذ شده ۹۶ رای صحیح و ۲ رای بااطله بود و از مجموع آرا  آقای حمید محمدی با  ۴۱ رای، محمد کرمی ۴۰ رای، شهرام شاهکار ۳۶ رای، فرشاد وکیل زاده ۳۱ رای، رضا الفت نسب هم با ۳۱ رای به عنوان اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند که نفرات چهارم و پنجم باید برای سمت دبیر و خزانه دار به توافق برسند و در صورت به توافق نرسیدن انتخابات برگزار می گردد و همچنین حمیدرضا اعتدال مهر با ۲۸ رای و منصور حقانی با ۲۰ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

برای سمت بازرس مصطفی سعید نژاد با ۴۰ رای به عنوان بازرس اصلی  و صادق محمدی با ۲۵ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند .

رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان در این مراسم گفت: اعضای انتخاب شده تا سه روز بعد از برگزاری انتخابات می توانند اعتراض خود را با مدرک قانونی ارائه  و در چارچوب قانون اعتراض خود را اعلام کنند؛ چنانچه بعد از سه روز اعتراضی نداشته باشد، اعتبار نامه آنان صادر خواهد شد و می توانند کارشان را شروع کنند و بعد از سه روز می توانند به دبیرخانه هیات عالی نظارت برای دریافت اعتبار نامه مراجعه کنند.