دادستانی کل کشور در پی جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سخنان دادستان کل کشور:

دادستانی کل کشور در پی جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سخنان دادستان کل کشور:

?چنانچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار خود را به درستی انجام می‌داده؛ چرا دغدغه رهبر معظم انقلاب در این زمینه برطرف نگشته است

?اگر عزم جدي در مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين ستاد وجود داشت و همه اقدامات به درستی انجام می‌شد؛ اجرای قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز که در سال 92 از سوی مجلس تصویب شد با جدیت بیشتری عملیاتی می شد