صنعت لوازم خانگي پيشرو در توليد و اشتغال

نایب رئيس اتحاديه لوازم خانگي تهران

سال 96 با عنوان سال اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال از سوي مقام معظم رهبري نام گرفت و مهم ترين تاکيد رهبري در فرمايشات نوروزي شان بر دو محور توليد و اشتغال استوار بود.

آنچه که بيش از هرچيز در اين دو مقوله مهم بايستي مورد توجه قرار گيرد يکي سرعت گرفتن چرخه صنعت و دومي که در حقيقت به دنبال مقوله اول پيش خواهد آمد، بحث اشتغال و حل معضل بيکاري است.

حال که در آستانه انتخابات سرنوشت ساز
رييس جمهوري هستيم آنچه که بيش از هر چيز بايستي مورد توجه رييس دولت دوازدهم به عنوان يکي از
دغدغه ها و مطالبات مهم مردم قرار گيرد، معضل بيکاري است، که البته صرفنظر از اينکه چه کسي رئيس دولت دوازدهم بشود؛ با محدوديت هايي نيز مواجه هست.

اولين محدوديت وضعيت مالي دولت است و محدوديت دوم زمان بر بودن ايجاد اشتغال که همه صاحبنظران اقتصادي معتقدند مسئله اشتغال به راه حل بلندمدت و با تثبيت تر نياز دارد.

در اينجا يکي از مهم ترين راه حل ها اينست که ايجاد اشتغال در چه اموري مي تواند هم سريعتر و هم پايدارتر باشد. يکي از مهم ترين و سريعترين راه حل ها سرعت گرفتن چرخه توليد و صنعت در کشور است که دولتمردان با سرعت بخشيدن به اين امر صددرصد دو حرکت مهم را در کشور ايجاد خواهند کرد.

پس اگر حلقه هاي متصل به اين زنجير از طريق اصلاح نظام بانکي و سرمايه گذاري هاي مشترک در صنعت لوازم خانگي نه تنها مشکلات توليد و اشتغال از بين خواهد رفت بلکه توان صادرات و درآمدهاي ارزي نيز افزايش خواهد يافت. در اينجاست که
مي توانيم دريابيم که در زنجيره اقتصادي کشور بايستي
حلقه ها درست و بايسته در کنار هم قرار گيرند و حلقه هاي مفقوده توسط دولتمردان شناسايي شوند.

همچنين رونق توليد و در پي آن کارآفريني نيازمند ورود تکنولوژي هاي روز به کشور است و اين نيز ممکن نخواهد بود جز با ايجاد يک ديپلماسي صحيح ارتباط و آشتي با دنيا.

در اينجا بايستي دولتمردان عزيز نيز مد نظر داشته باشند که صنعت لوازم خانگي به عنوان يکي از کالاهاي مهم مصرفي جمعيت 80 ميليوني ايران مي تواند يکي از صنايع مهم در امر توليد و اشتغال باشد و نبايد اين صنعت شکوفا از نظر دور بماند، به طوريکه در سال هاي دولت دکتر روحاني بويژه پس از برجام از رونق بسيار خوبي برخوردار شد و حتي پيشرو در امر توليد و اشتغال شد .

حضور بي واسطه برندهاي خارجي و راه اندازي خطوط توليد لوازم خانگي در کشورمان از اثرات خوب برجام بود که اميدواريم دولت دوازدهم نيز با در پيش گرفتن همين رويه و ادامه همين سياست هاي بخردانه و مدبرانه دولت يازدهم بتواند در مسير منطقي و عقلائي توليد پايدار را که منجر به اشتعال پايدار ميشود و با به کار گيري نيروي جوان متبحر و متخصص مسير رسيدن به جامعه ايده آل را فراهم سازد.