اطلاعیه ها

بخشنامه ها
شماره تاریخ مشاهده بخشنامه
نظارت بر اماکن عمومی   18 تیر 96 مشاهده
صورتجلسه 4/4/96 کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز  18572 13 تیر 96  مشاهده
 نحوه اجرای بند پ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  36473 27 خرداد 96  مشاهده
 تعامل و همکاری با دستگاه های اجرائی به منظور پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا 13771 21 خرداد 96 مشاهده
اجرای طرح شناسایی و ثبت اطلاعات انبارها 80441 25 بهمن 95 مشاهده 
ثبت نام ایمنی پیمانکاران 81154 27 بهمن 95 مشاهده 
 بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب کارگاه ها تا 3 ماه جاری 73293 2 بهمن 95 مشاهده
تذکرات لازم در خصوص تعیین تکلیف پروانه واحدهای منقضی شده 172145 4 آبان 95 مشاهده 
ممنوعیت به کار گیری مشمولان غایب در موسسات دولتی و غیردولتی، مغازه ها و... 52608 4 آبان 95 مشاهده
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 47600 10 مهر 95 مشاهده
 برنامه کالای ایرانی با هدف حمایت از تولید کالا  2050 10 شهریور 95 مشاهده
 عواقب ناشی از تخلف قاچاق کالا 116075 20 مرداد 95 مشاهده
الزام درج قیمت بر روی اجناس و صدور فاکتور
39132
2 شهریور 95
مشاهده
در خصوص کمک های نقدی و غیر نقدی به زائرین کربلای حسینی
39446
3 شهریور 95
مشاهده
طرح تشدید بازرسی کالای قاچاق از تاریخ  95/7/1
37579
27 مرداد 95
مشاهده
تعرفه خدمات پلیس+10
23825
5 تیر 95
مشاهده
برنامه های مبارزه با قاچاق کالا
9780
21اردیبهشت 95
مشاهده
 عبارت جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود.
5223
4 اردیبهشت 95
مشاهده
 هزینه نصب و ایاب و ذهاب تکنسین
1897
23 فروردین 95
مشاهده